Публикация 3

Гoдишнoтo пpиĸлючвaнe e ocнoвнa и зaдължитeлнa чacт oт cчeтoвoдcтвoтo нa вcяĸa фиpмa. Cлeд ĸpaя нa вcяĸa гoдинa следва равносметка и определяне на резултата от дейността. Счетоводният финансов резултат е разликата между отчетените приходи и печалби и извършените разходи и загуби.

Публикация 2

Плащането на данъци е доста неприятно занимание, но ние можем да го направим поносимо, особено ако платите толкова, колкото е необходимо и нито стотинка повече. Това е лесно, когато можете да разчитате на нас. Ще получите цялата необходима помощ по отношение на данъчното облагане и изготвянето на текущите и годишните данъчни декларации в законоустановените срокове и под постоянен контрол на първичните Ви счетоводни документи.

Публикация 1

Всеки бизнес се нуждае от „легитимация“ пред останалите участници в бизнес средата – потребители, конкуренти, доставчици, партньори. Със счетоводните услуги, които ще Ви предложим, ние ще Ви отличим и дадем конкурентно предимство пред останалите, ще дадем възможност за стабилност и просперитет на Вашия бизнес. И това е възможно, само защото ще разполагате с надеждна и своевременна счетоводна информация, за да можете да вземате бързи  и успешни управленски решения.