От особена важност при стартиране на всеки бизнес е изборът на подходяща правна форма. С помощта на нашите партньори от България и Германия ще получите пълна, конкретна и надеждна информация относно правния и данъчен режим, както и особеностите на Вашия бизнес.