Регистрация на фирми в България и Германия, Текущо счетоводно обслужване и консултиране на фирми в България, Труд, работна заплата и личен състав в България и Германия, Данъчно облагане и данъчно консултиране, Годишно счетоводно и данъчно приключване