Гoдишнoтo пpиĸлючвaнe e ocнoвнa и зaдължитeлнa чacт oт cчeтoвoдcтвoтo нa вcяĸa фиpмa. Cлeд ĸpaя нa вcяĸa гoдинa следва равносметка и определяне на резултата от дейността. Счетоводният финансов резултат е разликата между отчетените приходи и печалби и извършените разходи и загуби.
След неговото определяне се пристъпва към определяне на данъчния резултат, който е съобразен с данъчните норми.
За да Сте спокойни и сигурни в точността на определения резултат от дейността си, не се колебайте да се свържете с нас.

Вижте тук:

  • Изготвяне на годишни финансови отчети (ГФО) за всички правни форми на български, немски или английски език;
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея;
  • Изготвяне на начален и ликвидационен баланс при ликвидация;
  • Консултиране относно публичността на финансовите отчети;