Всеки бизнес се нуждае от „легитимация“ пред останалите участници в бизнес средата – потребители, конкуренти, доставчици, партньори. Със счетоводните услуги, които ще Ви предложим, ние ще Ви отличим и дадем конкурентно предимство пред останалите, ще дадем възможност за стабилност и просперитет на Вашия бизнес. И това е възможно, само защото ще разполагате с надеждна и своевременна счетоводна информация, за да можете да вземате бързи и успешни управленски решения.

Вижте тук:

  • Определяне на счетоводната политика и изготвяне на индивидуален счетоводен сметкоплан;
  • Текущо счетоводно обслужване;
  • Съставяне на годишни и междинни финансови отчети;
  • Изготвяне на счетоводни справки и доклади за вътрешни и външни нужди;
  • Бюджетиране и планиране на финансите и ликвидността;
  • Съдействие при извършване на данъчни проверки от страна на Националната агенция за приходите (НАП);
  • Текущо консултиране по правни и икономически въпроси;
  • Съхранение на фирмени документи съгласно нормативно определените срокове.