От особена важност при стартиране на всеки бизнес е изборът на подходяща правна форма. С помощта на нашите партньори от България и Германия ще получите пълна, конкретна и надеждна информация относно правния и данъчен режим, както и особеностите на Вашия бизнес.

Вижте тук:

  • Консултация относно най-подходящата правна форма за дружеството спрямо дейността;
  • Проверка и запазване на фирмено наименование;
  • Изготвяне на дружествените документи на български и немски/английски език;
  • Съдействие при откриване на набирателна сметка, по която да се внесе учредителният капитал на дружеството, в банка по Ваш избор;
  • Съдействие при откриване на разплащателна фирмена/и сметка/и, включително и интернет банкиране;
  • Предоставяне на Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър (с легализиран превод/апостил);
  • Временно предоставяне на фирмен адрес в България;
  • Изготвяне и подаване на документи по Закона за защита на личните данни.