Счетоводител/ка
Поради увеличилия се брой клиенти, търсим да назначим счетоводител/ка, който да отговаря на следните изисквания:

– Съдействие при изготвянето на финансови отчети;
– Извършване на текущо счетоводно отчитане на стопанските операции;
– Съставяне на първични и вторични счетоводни документи;
– Следене, засичане и актуализиране на разчети с контрагенти;
– Осчетоводяване на фактури за доставки от чужбина, изготвяне на протоколи по ВОП, съгласно изискванията на счетоводното и данъчно законодателство в страната и ВС, изготвяне на Интрастат декларации;
– Извършване на различни административни дейности в областта на финансовото счетоводство.

Изисквания:
– Висше икономическо образование; специалност „Счетоводство“;
– Опит в областта на счетоводството;
– Умения за работа със счетоводни програми, електронен подпис, MS Office;
– Добри познания в областта на българското счетоводно и данъчно законодателство;
– Предимство – познания по немски език.

Предимства за вас
– Ще работите на трудов договор на пълен работен ден при 5-дневна работна седмица с 20-дневен платен годишен отпуск
– Ще придобиете и/или задълбочите уменията си за счетоводна работа
– Ще получите шанса да работите за международни клиенти
– Работа в уютен офис в центъра на Варна

Ако обявената свободна позиция представлява интерес за Вас и имате желание да се развивате в българо-немска компания, изпратете подробна автобиография!

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю!

Всички документи на кандидатите са защитени от ЗЗЛД и ще се разглеждат при строга конфиденциалност. Данните, предоставени от Вас, са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се предоставят доброволно и с изричното съгласие на всеки кандидат.