регистрация на фирми в България и Германия, текущо счетоводно обслужване и консултиране на фирми в България, труд, работна заплата и личен състав в България и Германия, данъчно облагане и данъчно консултиране, годишно счетоводно и данъчно приключване