Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица ще бъдат достъпни в портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите на 10 март 2020 г.

Декларациите са попълнени автоматично, така че не отпада задължението на данъкоплатците да направят проверка на въведените данни. Данъчни облекчения, които ползват, ще трябва сами да ги въведат. Облекченията могат да се ползват само ако лицето няма стари задължения.

Всеки, който има персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис, ще получи достъп до вече въведените данни за доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, отдадени под наем на юридически лица и субсидии, изплатени на земеделски производители. Ако гражданин няма свой персонален код (ПИК), може да го получи безплатно от всеки офис на НАП в страната.

www.nap.bg, www.mediapool.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

*